שלמה אליהו אלשיך הי"ד

שלמה בנו של ר' ראובן אלשיך. נרצח על קידוש ה' בידי בני עוולה במלחמה בדרום. גומל חסדים בכל מאודו, מאיר פנים לזולת, חרף נפשו להצלת נפשות.

- 07/10/2023