האדמו"ר מגור שמחה בונים אלתר זצוק"ל

מכונה "הלב שמחה" - היה האדמו"ר של חסידות גור

06/04/1898 - 07/07/1992