שמחה בונים דיסקינד ז"ל

מחשובי האברכים של חסידות גור ברמה ג' בבית שמש. אחד מארבעים וחמישה קדושי מירון אשר נספו באסון מירון- הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בשנת תשפ"א. הותיר אחריו אישה ושני ילדים.

-