שמיל אבאסוב הי"ד

נרצח בעת הסעת ניצולים מהמסיבה. בן 33 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-