שמעון חייט הי"ד

נרצח במתקפת מחבלים בעיר. יהי זכרו ברוך.

-