שנהב יעקב (ג'רפי) הי"ד

נרצחה במסיבת הטבע ברעים עם אחותה - שהם יעקב ואחיינה ליאל ג'רפי הי"ד. בת 26 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-