שפרה נוי הי''ד

נרצחה על ידי מחבלי בני עוולה בדרום.
יהי זכרה ברוך.

-