שרונה שמוניס הראל הי''ד

נרצחה על ידי מחבלי בני עוולה בדרום.
יהי זכרם ברוך.

-