תאיר דוד הי"ד

תאיר ואחותה הודיה נרצחו על ידי מחבלי חמאס במסיבה ברעים

-