תאיר ראדה

נערה בכיתה ח' שנרצחה בשירותי בית הספר בו למדה, פרשת הרצח הזו טילטלה את המדינה.

04/01/1993 - 06/12/2006