תהילה קטאבי הי"ד

נרצחה במתקפה האכזרית על קיבוץ חוליות

-