רב שוטר תומר מרדכי הי"ד

היה שוטר בשירות חובה שנהרג בפיצוץ מכונית תופת בירושלים. מרדכי מנע פיגוע גדול ועל כך הוענק לו עיטור המופת לאחר מותו.

04/07/1983 - 01/04/2002