תפארת לפידות

נרצחה במסיבה ברעים

19/10/2000 - 07/10/2023