יהונתן יוסף חברוני זצ”ל

אברך מבית המדרש גבעת שמואל.

אחד מארבעים וחמישה קדושי מירון אשר נספו באסון מירון - הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בשנת תשפ"א.

24/11/1993 - 30/04/2021