רסן טל (טלכו) כהן הי"ד

איש של נחישות והשקעה, מסירות ואכפתיות, רגישות לזולת, גבורה ומסירות נפש למען עם ישראל

05/12/1992 - 07/10/2023