האדמו"ר מבעזלא - אהרון רוקח זצוק"ל

היה האדמו"ר הרביעי של חסידות בעלז. תחת הנהגתו השתקמה חסידות בעלז בארץ ישראל לאחר השואה.

15/09/1880 - 18/08/1957