מרן הגאון שמריהו יוסף חיים קנייבסקי זצוק"ל

הרב הגאון שמריהו יוסף חיים קניבסקי בן הגאון הרב ישראל יעקב "הסטייפלר" קנייבסקי, היה אחד מגדולי ישראל בדורנו, מנהיג רוחני, חיבר ספרים רבים, בהם הבולט "דרך אמונה", התקבל על כלל הציבור היהודי והיה נערץ בכל פלג וזרם.

08/01/1928 - 18/03/2022