מוצרי זיכרון והנצחה >
מועצה אזורית שפיר כואבת וזוכרת
"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה" - ההיסטוריה של עם ישראל רוויה בקרבות ומאבקים על הזכות לקיומנו. גם היום, כאשר מדינת ישראל כבר קיימת ומשמשת בית לעם היהודי, הזכות לחיות היא עדיין לא מובנת מאליה ואנו צופים חדשות לבקרים בגילויי אנטישמיות ושנאת יהודים ברחבי העולם כולו. אנו חווים אבידות קשות, והלב של כולנו נשבר. אנו שולחים מכאן תנחומים למשפחות הנופלים תושבי המועצה: לייטר, שמריז, זיסק, רחמים, אברג'ל, בן זינו, תורג'מן וברגמן, שאיבדו את היקר להן מכל. מן השמיים תנוחמו באבלכם וירפא ה' כאבכם, ימחה דמעה מעל פניכם ונזכה כולנו לראות בנחמתכם. כל אחד מהנופלים הוא עולם ומלואו, הצער עצום ועלינו לפעול על מנת לשמר את זכרם.